Powys Youth Musical Festival

Gregynog
Sunday 13th July
2-5pm

CERDDORIAETH IEUENCTID GOGLEDD POWYS

NORTH POWYS YOUTH MUSIC

*****DATGANIAD I’R WASG*****PRESS RELEASE*****

                        GWYL GERDDORIAETH IEUENCTID POWYS 2014

POWYS YOUTH MUSIC FESTIVAL 2014

Young musicians from across Powys will be celebrating in a festival of music at Gregynog, Tregynon, on Sunday, July 13th 2-5pm. Music to suit all tastes will fill the beautiful house and grounds when dozens of young people play in the orchestra, brass and concert bands, string and wind groups. Soloists and ensembles will also entertain audiences in the elegant rooms in a special afternoon for all the family.

Enjoy youth music at its best. Support future generations of musicians. Spend an afternoon exploring the historic house and gardens. Tuck in to refreshments and other entertainment in one of Mid Wales’ most stunning locations.

Festival tickets: Adults £7, Children £3.50, Family (2 adults and 3 children) £20, Under 5s Free

 

Background Information

North Powys Youth Music was set up in 1993 to promote, establish, administer and fund the activities of joint music-making for groups of children from North Powys schools.

NPYM organises and pays for weekly rehearsals in Welshpool High School on Friday evenings during term time. There are six ensembles: North Powys Youth Band, North Powys Youth Orchestra, Training Band, String Team, North Powys Concert Band and Brass Blowers. Any instrumentalist up to the age of 21 and living in North Powys is welcome to join, regardless of whether or not they are in education. NPYMT is indebted to Powys County Council for their support.

The Band and the Orchestra each have their own independent Friends organisations that raise money to support NPYM activities, in particular the cost of transport for all pupils to attend Friday rehearsals. Additional income raised helps to fund residential courses and specialist workshops. The total number of students involved in making music under the auspices of NPYM is approximately 150.

Many youngsters who started playing an instrument through this scheme have continued their musical education at the Royal Academy of Music, the Guildhall School of Music and Drama, the Royal Northern College and Birmingham Conservatoire and have gone on to very successful careers as solo and orchestral musicians. However, many who do not aspire to careers in music have found their involvement with the Band or Orchestra of great benefit. They acquire concentration skills and learn the discipline of being part of a team as well as developing a life-long love of music.

 

For more information, contact Karen Ramsey englishclasses@hotmail.com or call 07891369443; Sharon Nutting shanut1@googlemail.com or call 07515124376.  Email: gregynog@wales.ac.uk

CERDDORIAETH IEUENCTID GOGLEDD POWYS

NORTH POWYS YOUTH MUSIC

*****DATGANIAD I’R WASG*****PRESS RELEASE*****

GWYL GERDDORIAETH IEUENCTID POWYS 2014

POWYS YOUTH MUSIC FESTIVAL 2014

Bydd offerynnwyr ifanc o bob cwr o Bowys yn dathlu mewn gŵyl gerddoriaeth yn Gregynog, Tregynon, ar brynhawn Dydd Sul, Gorffennaf 13eg, 2-5pm. Cewch fwynhau llond tŷ o gerddoriaeth at ddant pawb gan gerddorfa, bandiau pres, grwpiau llinynnol a chwythbrennau. Bydd cyfle hefyd i glywed unawdwyr ac ensembles yn perfformio yn yr ystafelloedd gogoneddus yn ystod prynhawn braf i’r teulu.

Dyma gyfle i gefnogi cerddorion ifanc dawnus yr ardal yn cyd-chwarae ar eu gorau mewn lleoliad hardd a hanesyddol. Bydd lluniaeth ac adloniant amrywiol ar gael a chyfle i grwydro’r hen dŷ a’r gerddi.

Tocynnau: Oedolion £7, Plant £3.50, Teulu (2 oedolyn a hyd at 4 o blant) £20, Dan 5 oed am ddim.

Cefndir

Sefydlwyd Cerddoriaeth Ieuenctid Gogledd Powys yn 1993 i hybu, gweinyddu ac ariannu gweithgareddau cerddorol ar y cyd i blant ysgolion Gogledd Powys.

Trefnir ymarferion wythnosol yn Ysgol Uwchradd Y Trallwm ar nosweithiau Gwener yn ystod y tymor. Ceir chwe ensemble: Band Ieuenctid Gogledd Powys, Cerddorfa Ieuenctid Gogledd Powys a Bandiau Hyfforddi i offerynnwyr pres, chwythbrennau a llinynnau. Caiff unrhyw offerynnwr dan 21 oed sy’n byw yng Ngogledd Powys ymuno. Cefnogir Cerddoriaeth Ieuenctid Gogledd Powys gan Gyngor Sir Powys.

 

Mae Cyfeillion y Band a’r Gerddorfa yn codi arian i gefnogi gweithigareddau CIGP, yn enwedig i dalu am gostau teithio i’r plant. Yn ogystal, cynhelir cyrsiau preswyl a gweithdai cerddoriaeth. Mae 150 o gerddorion ifanc yr ardal yn manteisio ar y cyfle arbennig hwn.

 

Mae nifer helaeth o’n haelodau yn parhau gyda’u haddysg gerddorol yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Yr Academi Cerddoriaeth Brenhinol, Guildhall School of Music and Drama, Royal Northern College a Conservatoire Birmingham. Â llawer ymlaen i gael gyrfaoedd disglair fel unawdwyr ac mewn ensembles. Yn ogystal, mae pob aelod wedi elwa o’r profiad o ddysgu sgiliau canolbwyntio, cydweithio a disgyblu ac i fagu cariad gydol-oes at gerddoriaeth.

 

Tocynnau: Oedolion £7, Plant £3.50, Teulu (2 oedolyn a hyd at 4 o blant) £20, Dan 5 oed am ddim

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Sara Tudor sarallwyd1@gmail.com neu galwch 07730005463; neu Gemma Davies teulud@live.com neu galwch 07950572666.